TULF legges ned etter støttekutt

0
249
tulf

Det er skjerpet krav til antall medlemmer for å få støtte, som gjør at TULF har bestemt seg for å legge ned sin organisasjon.

– Støtten er nesten helt borte. Det er et paradoks at vi mister medlemmer når de har fått hjelp hos oss, blant annet til advokathjelp. Mange melder seg ut når de har fått hjelp, sier leder Per-Chr Vålberg i TULF.

TULF hadde 450 medlemmer i 2000. Nå er det om lag 100 medlemmer i foreningen. Nye krav til høgere medlemstall for å få støtte, gjør at TULF ligger an til å få 62.000 kroner i støtte i år, mot 270.000 kroner i fjor. Nedgangen på 170.000 kroner, eller 75 prosent av støtten, slår beina under videre drift. Det nye tilskuddsregelverket ble innført fra 1. januar i år.

– Vanskelig å drive videre med denne støtten

Mens TULF tidligere har fått tilskudd, endres støtten nå til uttrappingstilskudd, som betyr at støtten gradvis vil falle bort. I 2018 vil støtten være nede i 30.000 kroner.

Det er krav om minst 250 medlemmer i organisasjonen, som gjør at TULF faller ut av tilskuddordningen. Bare organisasjoner som organiserer personer med sjeldne diagnoser, kan unntas fra regelverket og få tilskudd. TULF kommer ikke inn under denne kategorien.

– Det blir vanskelig å drive videre med denne støtten. Mange utgiftsposten blir ikke mindre av at medlemstallet går ned. Med det støttenivået som det legges opp til for neste år, blir det ingen ting til sosiale ting som turer og møter, sier Vålberg.

Det var den rød-grønne regjeringen som lagde det nye regelverket som nå er blitt innført under den blå-blå regjeringen av Barne, Ungdoms- og Familiedirektoratet. TULF var blant organisasjonene som la inn protest på direktivet i høringsrunden. Flere mindre organisasjoner i helsesektoren rammes nå av det nye regelverket, men til ingen nytte.

Nedleggelsen av TULF forventes å formaliseres på generalforsamlingen i organisasjonen i mars neste år. Foreningen ble stiftet i 1995 og legges dermed ned samme år som den blir 20 år.

TULF
Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund (TULF) brosjyre
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.