Tvangsmidler i psykisk helsevern

0
209

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst (SIFER) gjennomført en kartlegging om bruk av tvangsmidler og skjerming.

Rapport: Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2012 (PDF)

Ufullstendighet i Norsk pasientregisters data om bruk av tvangsmidler og skjerming gjør det nødvendig å gjennomføre manuelle kartlegginger for å kunne følge med på dette området. Kartleggingen har vært gjennomført ved at institusjonene i det psykiske helsevernet for voksne har anonymisert, kopiert og oversendt alle kopier av håndskrevne tvangsmiddel- og skjermingsprotokoller fra 2012 til SIFER. Dataene ble deretter kodet i en spesielt designet database før de ble overført til SPSS for statistisk analyse.

SIFER gjennomførte en tilsvarende kartlegging for Helsedirektoratet i 2009.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.