Hjelp til barn med krigstraumer

0
217
Hjelp til barn med krigstraumer
Ukraina søker hjelp for barn med krigstraumer

Star of Hope spilte en sentral rolle i hjelpen til kreftrammede barn etter Tjernobyl-katastrofen i 1986 ved å arrangere leire i et strålefritt miljø. På bakgrunn av dette kom myndighetene med en offisiell henvendelse til organisasjonen rundt den pågående krisen i landet om et lignende arbeid.

Krigstraumer
– Det stemmer at vi fikk en offisiell henvendelse i forbindelse med jubileumsmarkeringen av innsatsen vi gjorde for Tsjernobyl-barna i Kiev i april. Det er et stort behov for hjelp til barn som er rammet av krigshandlingene øst i landet, sier daglig leder i Star of Hope Norge, Håkon Skaug.

Leire med fagpersonell

Denne jobben krever store ressurser, derfor har Star of Hope Norge sammen organisasjonen Open Heart, som har lang erfaring med humanitært arbeid i landet, sagt seg villig til å arrangere rehabiliteringsleire for barn ved et senter med fagpersonell i Odessa, sør mot Svartehavet.

– Sammen jobber vi for å realisere myndighetenes forespørsel og vil arrangere tre ukers leire for barna. Totalt håper vi å kunne samle inn nok penger til å hjelpe 1000 barn i løpet av sommeren, fortsetter Skaug.

Rom for lek og hvile

Senteret i Odessa har utdannet helsepersonell, i tillegg til et stort område tilrettelagt for lek og aktiviteter.

– Disse barna har opplevd store traumer, både fysisk og psykisk, og det var derfor ingen spørsmål fra vår side. På senteret har vi tilgang på medisinsk helsepersonell, fysioterapeuter og barnepsykologer. I tillegg er det et trygt sted hvor det legges til rette for lek, ulike sportsaktiviteter og hvile, avslutter Håkon Skaug.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.