Ulik rattfyll i Norge og Brasil

0
268
d9a68040f2En høy andel trafikkulykker skyldes kjøring i påvirket tilstand. Fyllekjøring er mer utbredt i Brasil enn i Norge, samtidig som bruk av cannabis er vanligere blant norske enn brasilianske bilførere, viser en ny studie støttet av Folkehelseinstituttet.

 

 

Hvert år dør mer enn 35 000 personer i trafikkulykker i Brasil. Dette tilsvarer 71 trafikkdødsfall per 100 000 motorkjøretøy, mens det tilsvarende tallet for Norge er 8. Bruk av alkohol eller andre rusmidler er medvirkende årsak til en svært stor andel av disse ulykkene.

Denne studien har sammenlignet forekomsten av alkohol, illegale rusmidler og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra bilførere i Norge og Brasil.

Resultatene viser blant annet at:

  • 2,7 prosent av bilførerne i Brasil hadde en alkoholmengde i kroppen høyere enn promillegrensen på 0,2 ‰, mens tilsvarende tall for norske bilførere var 0,2 prosent.
  • De stimulerende rusmidlene amfetamin og kokain ble funnet i prøver fra 1,0 prosent av sjåførene i Brasil og 0,3 prosent i Norge. I Brasil var det forekomster av amfetamin først og fremst blant tungtransportsjåfører (3,6 prosent).
  • Cannabis ble påvist i prøver fra 0,5 prosent av førerne i Brasil og 1,0 prosent i Norge, mens andre beroligende legemidler og sovemidler ble påvist i 1,0 prosent og 1,7 prosent av prøvene i Brasil og Norge, respektivt*

Ulike straffetiltak

Både Norge og Brasil hadde en promillegrense for alkohol på 0,2 ‰ da studien ble gjennomført, men de har ulik historie og praksis når det gjelder sanksjoner som gis for fyllekjøring.

Ulikheter i lovgivningen kan ifølge forsker Hallvard Gjerde ved Folkehelseinstituttet forklare noe av forskjellen i alkoholforbruket blant sjåfører i de to landene. Norge innførte promillegrense for alkohol i 1936 som det første landet i verden. Straffen for promillekjøring var relativt streng med ubetinget fengsel. Etter hvert fikk politiet lov til å gjennomføre tilfeldige promillekontroller langs veiene uten spesiell mistanke.

? På grunn av dette, i kombinasjon med mange informasjonskampanjer, er vi nå blant de landene i verden med den laveste forekomsten av promillekjøring. Brasil innførte promillegrense først i 1989. Her kan bilførerne dessuten nekte å avgi prøve, og det er ikke tillatt med tilfeldige promillekontroller, sier Gjerde.

Cannabis vanligere blant norske bilførere

Gjerde mener at forskjeller når det gjelder bruk av andre rusmidler som for eksempel cannabis kan skyldes ulike bruksmønstre i de to landene:

? Det er tydeligvis kulturelle forskjeller når det gjelder bruk av narkotika. Jeg er selv overrasket over funnene, jeg hadde forestilt meg at i land der det er lett å dyrke cannabis vil bruken være vanligere enn i Norge. Hasjrøyking er sannsynligvis vanligere i Norge enn det mange tror. Vi har faktisk påvist cannabis i 4 prosent av spyttprøver tatt av tilfeldige mannlige bilførere i Norge under 30 år, noe som tyder på at de har røykt hasj eller marihuana i løpet av de siste 2 døgn.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.