Uloba etterbetaler 16 millioner

0
184

Uloba – Independent Living Norge, er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Vårt mål er en verden der funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet.

Uloba har tatt konseptet med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) til Norge og har videreutviklet ordningen som et verktøy for å sikre funksjonshemmedes frihet og rett til samfunnsdeltakelse. Vi jobber for likestilling av funksjonshemmede, og målet er at vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig endre funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. Uloba eies av 1100 medlemmer.

Etter et pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011, som krevde endring av praksis for overtidsbetaling, krevde Oslo kommune i 2013 utbetalt manglende overtidsgodtgjørelse til assistenter i Oslo tilbake til 2003.

Uloba etablerte en egen arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å identifisere assistentene i Oslo i den aktuelle ti års perioden. Fordi lister over assistenter og timelister ikke lå digitalt, har etterbetalingen vært svært krevende. Det er 1799 assistenter i Oslo som skal ha etterbetaling. Til nå har 587 assistenter mottatt etterbetaling. Samtlige 1799 assistenter har fått melding om at de vil motta etterbetaling, men fordi mange har skiftet boligadresse, jobber Uloba med å finne riktige adresser til 861 tidligere assistenter. Skattedirektoratet bistår med å identifisere og finne adresser, slik at etterbetalingen kan sluttføres.Totalbeløpet som skal etterbetales er 16.6 millioner kroner.

Ved hvert årsskifte tilbakefører Uloba ubrukte lønnsmidler til kommunene. Pengene som skal etterbetales, skulle i prinsippet vært betalt av kommunene. Uloba har likevel finansiert tilbakebetalingen av oppsparte midler over år.

Arbeidet med å etterbetale assistentene i Oslo, har til nå tatt halvannet år.

– Det er et komplisert og svært møysommelig arbeid. Snittet på etterbetalingene er 8000-10.000 kroner, sier advokaten.

Når etterbetalingen til assistentene i Oslo er sluttført, vil Uloba bekjentgjøre at assistenter i resten av landet kan fremme sine krav om etterbetaling.

–    Assistentene må selv gjøre rede for sine krav. Det vil være alt for tid – og ressurskrevende om Uloba selv skal identifisere og utbetale pengene til antatt flere tusen assistenter, sier advokat Rasmus Asbjørnsen.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.