Underlivsplager fra eget massasjebad

0
363

21)MASSASJEBAD

Mange kvinner med underlivsplager kjenner ikke til at kilden til infeksjonene kommer fra sitt eget massasjebad. Det er rundt 150.000 innendørs massasjebad i Norske hjem. Mange har fått infeksjoner og andre kommer til å få det. Med riktig system eller riktig bruk kan man redusere infeksjonsfaren til et minimum.

Med unntak av Hurricane, har alle massasjebad lukkede rørsystem, som hindrer mekanisk rengjøring. Hygienen blir ofte bagatellisert med argumenter som; karet er selvrensende med Ozonator, eller tilfør litt Klorin etter du har badet, eller ta en kjapp dusj.

Ingen kar er selvrensende og hygienen bør ikke bagatelliseres. Med kunnskap om virke måten til massasjesystemet, forstår man lettere løsningen på god hygiene.

Når systemene ikke er fysisk vaskbare, er det eneste alternativet å klore badevannet mens man bader. Tilsetter man klor kun etter badet, har rørsystemet allerede blitt forurenset med fare for å få biofilm. Har man fått biofilm er renholdet mer krevende, og rens og sjokkloring anbefales. (Biofilm: belegg av bakterier i en matriks av polysakkarider, proteiner og DNA fra bakteriene, festet til et underlag.)

Vanndyser i karets vegger (Se illustrasjon over). De nedre rørene (blå) transporterer vann, og de øvre (gule) transporterer luft. De øvre og nedre rørene er ikke knyttet sammen, men med vann i karet vil alle rør fylles. Når systemet startes sendes vannet gjennom det nedre og ut i senter av dysen. De øvre rørene tømmes for vann og tilfører dysene luft. Vannstrømmen i det nedre vil ikke påvirke det øvre med vann sirkulasjon og her er renseproblemet alle har oversett!

Luftdyser fra karets bunn har en luftturbin tilknyttet slanger eller rør, tilkoblet dyser i bunnen av karet. Her oppstår det samme problemet. Minimal vannsirkulasjon og vanskelig for kjemikaliene å gjøre en god jobb.

Før badet: Vask kroppen godt, og tilsett to klortabletter med aktivt klor i badevannet mens karet fylles.

(TEKSTEN FORTSETTER UNDER BILDET):

Mange kvinner med underlivsplager kjenner ikke til at kilden til infeksjonene kommer fra sitt eget massasjebad.
Mange kvinner med underlivsplager kjenner ikke til at kilden til infeksjonene kommer fra sitt eget massasjebad.

Etter badet: Før vannet tappes ut, tilsett ytterligere to tabletter. Det er svært viktig å starte og stoppe systemet gjentatte ganger slik at klorvann trenger opp og ned i kanaler og rør som tømmes for vann når systemet kjøres. Tapp vannet deretter ut av karet. Benytt rensevæsker laget for formålet regelmessig. Man får kun rens av rørene som tilfører luft, når systemet stoppes. Husk derfor å starte og stoppe systemet gjentatte ganger slik at også det øvre rørsystemet får rens.

Aktivt klors virkemåte gir svar på hvorfor det bør klores både under og etter badet. Aktivt klor oksiderer med vannlevende organismer og organisk materiale. Når kloren forbrenner det organiske materialet forbrukes kloret. Med klor i badevannet reduseres muligheten for avfallstoffer å feste seg i rørsystemet. Når badet er over kan det aktive kloret være brukt opp og det vil kunne gjenstå vannlevende organismer og fortsatt grobunn for bakterievekst. Derfor er det smart å tilsette klor i vannet også etter badet.

En ozonator renser vannet på samme måte som klor, men bør ikke benyttes mens man bader. Ozon gass er giftig og kan resultere i redusert lungefunksjon, overfølsomhet i luftveiene og betennelsesreaksjoner.

Det vaskbare NonBac-systemeti Hurricane er designet åpent og synlig i karets bunn og tildekket av to runde plater. De er gjennomsiktige og man ser når det er behov for vask. Løft platene opp av karet og det blir som å vaske et badekar. Dette er markedets eneste klor og kjemikaliefrie system.

Folkehelseinstituttet er informert om hygiene problemet og deres informasjon på nettsidene www.fhi.no vil for kar som tømmes for vann etter bruk, bli oppdatert og forbedret.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.