Ungdommens bioteknologiråd

0
130

Bioteknologi kan brukes til å reprodusere mennesker, klone, lage nye typer mat og finne ut hvilke sykdommer eller talenter vi er genetisk disponert for. Hvor skal det ende? Hva er riktig å si ja eller nei til i vårt samfunn? Skal det finnes noen grenser, og hvor bør i så fall disse grensene gå?

Inspill til helseministeren

Bioteknologirådet inviterer videregående skoler i hele landet til å diskutere etiske sider ved fremtidens bioteknologi, i anledning revideringen av bioteknologiloven fra 2003. Svarene hver klasse diskuterer seg fram til sendes inn og publiseres på Bioteknologirådets nettsider. Et utvalg av elevene som deltar på prosjektet, vil få mulighet til å overrekke sine innspill til politikerne.

Prosjektet er gratis og basert på læreplanmål.

Tidsfrist for innsending av svar: 20. april 2015

Prosjektbeskrivelse og oppgaver

All relevant informasjon til lærer, samt oppgavene, er samlet i denne PDF-en.

Påmelding

Bioteknologirådet ber om at lærerne melder på sin klasse, slik at vi har kontaktinfo og oversikt over klassene som er med på prosjektet.Påmeldingsskjema finner du her.

Etikk-quiz

Bør man kunne genteste andre uten deres samtykke? Er det greit å genteste sine barn for å finne ut hvilke talenter de kan ha? Her finner du vår korte etikk-quiz med spørsmål om ulike dilemma knyttet til bruk av bioteknologi.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.