Ti prosent av unge er deprimerte i Norge

0
421
unge er deprimerte i norge
en av ti unge er deprimert i norge

Én av ti ungdommer er deprimerte og har behov for et godt behandlingstilbud. Når negative tanker og følelser får for mye plass i livet, kan det føre til en depresjon.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU ) skriver på sine hjemmesider at ungdom i alderen 14-20 år sliter med vonde tanker.

– Bebreider seg selv

Ifølge Helene Eng ved RKBU, prosjektleder for Ungsinn (se faktaboks), grubler tenåringene rundt egenverdi. De bebreider seg selv og har mye skyldfølelse.

– Tankene er ofte urealistiske og ute av proporsjoner. Om negative hendelser oppstår, har man en tendens til å forklare årsaken til hendelsen med egenskaper ved seg selv og se på hendelsen som noe som er typisk.

– Positive hendelser fortolker man derimot ofte som et resultat av faktorer som flaks og hjelp fra andre, sier Eng.

Les: Dette er tegn på depresjon

Unge er deprimerte

For å komme ut av de negative tankene kan ungdommene trenge et godt behandlingstilbud. Et tilbud som har vært gjennomført, er depresjonsmestringskurset DU.

Ungsinn, som skal være med på å bidra til at barn, unge og deres familier får tilbud om gode, virksomme tiltak som fremmer god psykisk helse og som forebygger psykiske vansker, har analysert kurset.

– I studien ble depresjonsnivået til ungdommene målt før, rett etter og seks måneder etter at ungdommene hadde deltatt på kurset.

– Resultatene viser en stor nedgang i symptomer på depresjon hos kursdeltakerne i løpet av intervensjonstiden. Det dokumenteres ytterligere en liten nedgang i depresjon seks måneder etter intervensjonen, konkluderer Eng (les hele rapporten her).

Alle kan få hjelp

Dersom du er ung med depresjon, eller kjenner noen som sliter med negative tanker, er det nyttig å vite at man kan få et slikt kurstilbud gjennom tjenester som PPT, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom eller BUP.

Kurset består av ti sesjoner som hver varer i 2,5 timer. Det finnes et omfattende materiell både for ungdommene og kurslederne.

Det er Rådet for psykisk helse har ansvaret for implementering av DU i Norge. De samarbeider med Fagakademiet om spredning av tiltaket.

Fagakademiet er en nonprofitt organisasjon som eies av Den norske legeforeningen og Fagforbundet. De har representanter i alle landets fem helseregioner og et kontaktnett mot målgruppen av ansatte i kommunal og offentlig sektor.

Les mer om depresjon her.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.