USA innrømmer bombing av sykehus

0
157

Beskrivelsen av angrepet endrer seg til stadighet – fra «utilsiktede tap» (collateral damage), til «en tragisk hendelse», til nå å forsøke å skyve ansvaret over på afghanske myndigheter. Sannheten er at USA slapp bombene. 
USA traff et stort sykehus fullt av sårede pasienter og hjelpearbeidere i Leger Uten Grenser. Det amerikanske militæret har fortsatt ansvaret for målene de treffer, selv om styrkene er en del av en koalisjon.

Det er ingenting som kan rettferdiggjøre dette forferdelige angrepet. Med så store avvik mellom USAs og Afghanistans versjoner av det som skjedde, blir behovet for en åpen og uavhengig granskning bare enda mer kritisk.

Leger Uten Grenser jobber hardt i konfliktområder for å sørge for at alle parter respekterer sykehus og medisinske områder.

Dette var det eneste sykehuset i sitt slag i hele det nordøstre Afghanistan og Leger Uten Grenser føler en sterk forpliktelse til menneskene i Kunduz og vil utrede, straks grunnleggende spørsmål er besvart, om vi skal gjenopprette medisinske tjenester i Kunduz-regionen.

I tillegg til på Facebook, kan du også holde deg oppdatert på Twitter (msfnorge) og Instagram (legerutengrenser).

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.