Utbrudd av multiresistent bakterie

0
316

Vinteren 2008-09 ble nyfødt-intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus rammet av et utbrudd forårsaket av bakterien Klebsiella pneumoniae. Bakterien som ble funnet i prøver fra totalt 58 nyfødte barn, viste seg å være motstandsdyktig mot mange typer antibiotika (multiresistent). Den produserte et enzym (ekstendert spektrum betalaktamase – ESBL) som opphever virkningen av de fleste penicilliner og cefalosporiner, som er våre viktigste antibiotika. Utbruddet kunne ha fått svært alvorlige konsekvenser, men ble avgrenset i tide, og ingen barn døde som følge av utbruddet.

Avhandlingen beskriver utbruddet og resultatene fra en oppfølgingsstudie av 51 barn som ble smittet under utbruddet, og deres familier. Oppfølgingsstudien viste at barna forble friske bærere av den multiresistente tarmbakterien i opptil to år etter utskrivelse fra sykehuset. Smitte til en eller flere friske familiemedlemmer ble funnet i en tredjedel av familiene.

Gener som koder for ESBL-produksjon finnes vanligvis på små genetiske elementer i bakteriecellen, kalt plasmider. Plasmider kan overføres mellom bakterier og dermed effektivt spre resistensgener. I tillegg til å studere bakterien som forårsaket utbruddet, ble også det ESBL-kodende plasmidet i Klebsiella-bakterien studert med genteknologiske metoder. Det viste seg at dette plasmidet ikke spres lett til andre bakterier, men at det bærer gener som gir bakterien egenskaper den trenger for å overleve og spre seg i sykehusmiljøet.

I global sammenheng blir tarmbakterier som K. pneumoniae i økende grad motstandsdyktige mot antibiotika, og forårsaker stadig hyppigere infeksjoner som vanskelig, eller ikke, lar seg behandle. Forekomsten av multiresistente bakterier er urovekkende høy i mange deler av verden, og er også stigende i Norge. Økt kunnskap om multiresistente tarmbakterier, hvordan de etablerer seg og spres, er viktig for å kunne møte fremtidige utfordringer innen påvisning, behandling og forebygging av infeksjoner.

 

Personalia:
Iren Høyland Löhr (f. 1974) avla medisinsk embetseksamen ved Ludwig Maximillians Universität i München, Tyskland, i 2004. Hun jobber som lege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB), med finansiering fra Helse Vest. Hovedveileder har vært professor Arnfinn Sundsfjord fra Universitetet i Tromsø (UiT). Medveiledere har vært professor Knut Øymar fra UiB og Umaer Naseer fra UiT.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.