Utfordrer Giftlokket i Bergen

0
219
Bergen
Utfordrer Giftlokket i Bergen

– Vi har lenge testet med Nanocoating for og redusere CO2/NOX og vi har nå endelig kommet med et produkt som har god effekt. Produktet påføres overflater som fasader/veier/tunneler eller andre konstruksjoner. Fordelen man oppnår er ikke bare at den bidrar til bedre luft kvalitet men også betydelig reduksjon av NOX. Nanocoating fører også til at overflaten blir selvrensende, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.


Bygg i Bergen

KTV Group skal nå behandle det første bygget i Bergen med Nanocoating. Vær leilighet som behandles tilsvarer reduksjon i NOX tilsvarende 4 biler.
KTV Group tror dette kan med og forebygge Giftlokket i Bergen. Årlig legges det ned mye kostnader med vedlikehold og vasking , ved og gjøre dette på en smartere måte med Nanocoating kan man spare både miljø og penger. Bergen Kommune med sine kommunale bygg/anlegg vil alene kunne bidra til reduksjon i NOX/CO2 tilsvarende 250 000 biler.

Alternativ til køprising
Vi mener dette kan være et alternativ til køprising, som Bergen Kommune vill innføre.
Oppstart av første prosjekt Kalfarhagen Sameie starter i 2015, og bidrar til reduksjon alene med 48 Biler.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.