Vasker do én gang i måneden

0
162

21 prosent av single uten barn vasker doen én gang i måneden eller sjeldnere, viser en undersøkelse som YouGov har gjort for ISS. Til sammenligning vasker bare åtte prosent av samboende like sjelden.

– Det er naturlig at det blir færre dobesøk hos single enn hos par, men å rengjøre én gang i måneden er for sjelden. Det tar ikke lang tid med bruk før toalettskålen har millioner av bakterier, sier Stig Ronander, fagsjef for renhold i ISS.

Trekker du ned mens dolokket står oppe, spruter nemlig bitte små dråper av urin, avføring og toalettvann over setet.

Aleneboere dominerer også blant dem som vasker badet sjelden. 30 prosent vasker det månedlig eller sjeldnere, en dobbelt så stor andel som hos par.

Barn i huset
Det betyr ikke at du nødvendigvis kommer inn i et skittent hjem dersom den som bor der verken har samboer, ektefelle eller barn. 53 prosent vasker do ukentlig eller oftere, 37 prosent vasker badet like ofte. Hos par er andelene henholdsvis 75 og 65 prosent.

– Blant det store flertallet av single er renholdet like godt som hos resten av befolkningen. At flere samboende og familier vasker flere ganger i uka skyldes mer bruk, sier Ronander.

Nærmere én million nordmenn bor alene. Husholdninger med én person utgjør 41 prosent av husholdningene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hos single med hjemmeboende barn vaskes bad og do nesten like hyppig som hos par, viser undersøkelsen.

– Eldre barn bruker badet langt mer enn yngre, og i tenårene ofte mer enn foreldrene. Da blir det større behov for å vaske badet oftere, sier Ronander.

Vasketips
Med 8000 renholdere i staben er vasking et fagfelt ISS har godt grep på. Vaskesjefen har et par tips til dem som kanskje kunne trenge noen.

– Vaskes bad og do hver uke, holder det å benytte et ph-nøytralt middel. Flater som speil, skap og toalett kan gåes over med en lett fuktet mikroklut. For å fjerne kalk i doskålen kan man tilføre et surt middel én gang i måneden, sier Ronander.

Et triks i bransjen er å bytte mellom sure og basiske vaskemidler.

– På badet bør du veksle mellom basiske og sure rengjøringsmidler. Bakteriene kan tilpasse seg en basisk eller en sur tilstand, men det klarer de ikke dersom du stadig veksler, sier han.

Basiske vaskemidler, det vil si de med pH-verdi over 7, er grønnsåpe, Jif kjøkken, Jif skurekrem, Jif universal, Klorin og Salmiakk. Sure midler er Ajax baderom, Ajax Shower Power, Jif baderom og Zalo.

I tillegg tilbakteriene er det på badet to typer avfall som ikke lar seg fjerne av samme rengjøringsmiddel. Hudfett må fjernes basisk, mens kalksåpe må fjernes med surt.

– For de som vasker en gang i måneden eller sjeldnere, er det beste tipset å vaske oftere.

 

Vasker en gang i uka eller oftere:

Bad:   Single  37%  Par  65%

Do:    Single  53%  Par  75%

 

Vasker en gang i måneden eller sjeldnere:

Bad:   Single  30%  Par  14%

Do:    Single  21%  Par  8%

 

Merknad til tallene:

Av samboende/gifte svarte 18 prosent at det ikke er de som vasker. Disse er derfor trukket fra i beregningsgrunnlaget over. Tolkningen er derfor at det blir vasket, ikke at begge vasker.

Blant samboere/gifte var det liten forskjell på med og uten barn. Tallene over er derfor et gjennomsnitt av de to gruppene.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.