Vektøkning knyttes til diabetes

0
227
diabetes

Risikoen for type 1-diabetes ser ut til å være noe høyere blant barn som øker mye i vekt det første leveåret, viser en ny norsk-dansk studie fra Folkehelseinstituttet. Risikoøkningen er likevel på et lavt nivå, og de fleste barn som legger raskt på seg, får ikke diabetes.

– Vi fant en 20 prosent økning i risiko for hver kilo høyere vektøkning, men risikoen for å få type 1-diabetes er allerede relativt lav, sier en av hovedforfatterne av studien, Lars Christian Stene.

Norske og danske forskere har studert vektøkningen hos nesten 100 000 barn i de norske og danske mor og barn-undersøkelsene.

Cirka en halv prosent av barn utvikler type 1-diabetes. Selv om forekomsten er ganske lav er type 1-diabetes en av de mest utbredte kroniske sykdommene blant barn.

Forskere vet at gener spiller en viktig rolle for utviklingen av sykdommen, men de vet mindre om hvilke miljøfaktorer som er viktige.

– Sammenhengen mellom vektøkning og type 1-diabetes har først og fremst betydning for forskere, for å forstå mulige risikofaktorer for type 1-diabetes, sier Stene.

 

Høy vektøkning er en risikofaktor

Det er viktig at barn legger på seg det første leveåret. Denne studien fant at barn legger på seg i snitt 6 kg det første året, med en del variasjon.

– Vi må huske at det er mange barn som legger på seg mer enn 6 kg det første året, men de aller fleste får likevel ikke type 1-diabetes. Derfor er det ingen grunn for mødre eller helsesøstre å bekymre seg, eller endre praksisen for spedbarnsernæring, sier Stene.

Studien undersøkte også barnas lengde, men fant ingen sammenheng mellom endringen i lengde første leveår med type 1-diabetes.

 

Viktig bidrag til forskningen

– En mulig forklaring er at høy vektøkning øker presset på kroppens insulinproduksjon, sier Maria Magnus, som er førsteforfatteren av artikkelen

Selv om det er for tidlig å gi noen helseråd, er studien et viktig bidrag på diabetesfeltet fordi dette er den første studien som har fulgt en så stor gruppe barn fra den generelle befolkningen over så mange år (opptil 13 år).

Studien gir solid bevis på at det er en sammenheng mellom vektøkning og type 1-diabetes, og støtter derfor miljøets betydning på type 1-diabetes.

Det er usikkert hvorfor vektøkning har sammenheng med type 1-diabetes. Det kan ha med insulinproduksjonen og insulinfølsomhet å gjøre, ved at vektøkningen øker behovet for insulin så pass mye at cellene som produserer insulin blir overbelastet:

– Mulige forklaringsmekanismer inkluderer et økt press på beta-cellene til å produsere insulin ved høyere vektøkning, i tillegg til en endret tarmflora eller inflammasjon som ofte sees ved overvekt,  forklarer Maria Magnus, som er førsteforfatteren av artikkelen.

 

Om studien

Studien inkluderte over 99,000 barn i Den norske mor og barn undersøkelsen og den danske Bedre sundhed i generationer. Opplysninger om fødselsvekt og lengde ble innhentet fra fødselsregistre, mens informasjon om vekt og lengde ved 12 måneder ble innhentet fra mødre gjennom spørreskjemaer. Informasjon om diagnostisering av type 1-diabetes var tilgjengelig fra nasjonale barnediabetesregistre.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.