Vekttap livsviktig

0
178

Lege og doktorgradsstipendiat ved UiT, Eirik Kjus Aahlin, har sammen med kollegene på gastrokirurgen i Tromsø brukt data fra mer enn 400 operasjoner utført i perioden 2001 til 2006 og undersøkt hvor lenge pasientene lever etter inngrepene. Nylig presenterte han resultatene på kirurgisk høstmøte i Oslo. Det fikk han prisen for beste presentasjon for.

Vekttap, albumin og livskvalitet

– Vår studie viser at det ikke er noen sammenheng mellom mengde muskulatur og fettvev på CT-bildene, og hvor lenge pasienten lever etter operasjonen. Fortsatt er selvrapportert vekttap på mer enn fem prosent før operasjon, og lavt nivå av proteinet albumin, sterkt assosiert med dårligere overlevelse, forteller Aahlin.

Det viser seg også å være en sterk sammenheng mellom selvrapportert livskvalitet og overlevelse.

– Det er en sammenheng mellom lite smerter, høyt funksjonsnivå og overlevelse. De som rapporterer om god livskvalitet har også bedre overlevelse over tid.

Ny studie i gang

Nå er Aahlin og kollegene i gang med et nytt prosjekt, i samarbeid med Karolinska Sjukhuset i Stockholm, der de skal se på overlevelsen i rundt 200 pasientforløp innen magekreft i perioden 2008 og 2011.

Målet er å finne ut om det er enkelte pasientgrupper, i dette tilfellet magekreftpasienter, som likevel kan ha nytte av av CT-evaluerte vevsindekser før operasjonen. Svaret får vi neste år.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.