Vennlighet tolkes som seksuell interesse

0
148

Se for deg følgende: En kvinne følger interessert med i samtalen med en mann hun akkurat har møtt. Hun smiler og er imøtekommende. Han tolker det hun sier og gjør som seksuell interesse.

Eller: En mann blir seksuelt tiltrukket av en kvinne han møter og signaliserer dette på ulike måter. Hun tror han prøver å være hyggelig og grei.

Kjenner du deg igjen? Hvis ja, så er du ikke alene.

Vi misforstår hverandre

I en fersk studie fra Psykologisk institutt ved NTNU rapporterer kvinner at menn ofte feiltolker deres signaler på vennlighet som seksuell interesse. Menn, derimot, opplever at kvinner ofte feiltolker deres signaler på seksuell interesse som vennlighet.

– Selv om evolusjonspsykologien og våre funn kan bidra til å forklare menns seksuelt grenseoverskridende adferd er det ikke slik at evolusjonspsykologer forsvarer at det skjer, påpeker Mons Bendixen, forsker ved Psykologisk institutt ved NTNU.

– Dette er ikke overraskende, sett fra et evolusjonært perspektiv. Det interessante her er at resultatene er identiske med en tilsvarende studie som ble gjennomført i USA – selv om Norge er et av verdens mest likestilte og seksuelt liberale land, sier forsker Mons Bendixen.

Han viser til at Norge er rangert som et av de mest kjønnslike samfunnene i verden. USA, hvor en tilsvarende studie ble gjennomført i 2003, havner på 20. plass på Verdens økonomiske forums liste over likestilling i verden.

– Det at den evolusjonspsykologiske hypotesen får støtte når vi studerer utvalg også fra et kjønnslikt samfunn, svekker alternative forklaringsmodeller som bygger på at de sosiale rollene kvinner og menn tar i en kultur, bestemmer deres psykologi, sier han.

Få forskjeller ellers

Ifølge psykologien er kvinner og menn ganske like, både når det gjelder mentale ferdigheter, intellektuelle prestasjoner, matpreferanser og så videre.

Når det kommer til reproduksjon og utfordringer knyttet til det å finne seg en partner, er det derimot annerledes, ifølge evolusjonspsykologene. De er opptatt av hvordan menneskesinnet har utviklet og tilpasset seg opp gjennom tidene.

Evolusjonspsykologene studerer blant annet kvinners og menns seksuelle psykologi på tvers av kulturer, kontekster eller sosiale grupper. Tar vi evolusjonspsykologens briller på, forstår vi ifølge Bendixen bedre hvorfor en mann feilaktig tror at en dame som smiler og ler under en samtale, kanskje ønsker å gå til sengs med ham.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.