Verdens Vanndag: Vi bruker mest !

0
321

 

– Rent vann er den viktigste kilden til god helse og en forutsetning for utvikling av et samfunn. For oss i Rørentreprenørene Norge er det viktig å få frem at VVS-kompetanse er kritisk for å utvikle en god samfunnsinfrastruktur. Samtidig benytter vi gjerne Verdens vanndag til å oppfordre både virksomheter og enkeltpersoner til å støtte utviklingsprosjekter som sikrer større andel av jordas befolkning tilgang på rent drikkevann og gode sanitærforhold, sier administrerende direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge.

Fra utedo til verdenstoppen i vannforbruk 
Nordmenn bruker i snitt 230 liter vann i døgnet. Det plasserer oss i verdenstoppen i vannforbruk. Til sammenligning bruker innbyggerne i København under halvparten.

Samtidig som vi er i verdenstoppen av vannforbruk i dag, var bildet et helt annet for 50 eller hundre år tilbake.  Norges første moderne vannverk ble bygget i 1855 i Bergen og innlagt vann ble etter hvert vanlig i norske byer. Vannklosett ble vanlig først utover på 1900-tallet. Men vi skal ikke lenger enn 50 år tilbake før Renholdsetaten i Oslo hentet 600 tonn såkalt privétavfall fra utedoer i bygårder. Og det var først på 1980-tallet at de siste gårdene i byene fikk bad og toalett som del av byfornyelsen. Det danner seg fort et bilde av hva denne utviklingen har betydd for komfort og velvære.
Men langt viktigere, siden slutten av 1800-tallet har gjennomsnittlig levealder i Norge økt fra 50 år til over 80 år. Rent vann og gode hygieneforhold har vært helt sentralt i dette helseløftet.
Solidaritet nødvendig
Et helseløft for en større andel av jordas befolkning krever at verdenssamfunnet anerkjenner folks rettighet til rent vann. Rørentreprenørene Norge støtter Plan-Norges brønnboringsprosjekter i Afrika. I flere afrikanske land dør hvert 10. barn før det fyller fem, grunnet blant annet mangel på rent vann.
 
-Vann er verdens viktigste ressurs og rent drikkevann burde være en selvfølge for alle mennesker. Derfor kan vi gjerne bruke verdens vanndag til å bidra til at flere mennesker får rent drikkevann, eller i alle fall kjenne etter at vi verdsetter vannet vårt, oppfordrer Backe. 


Fakta:
·         Verdens Vanndag er en FN initiert merkedag. 1992 erklærte FN at 22. mars skal være internasjonal dag for vann. Fra (2005-2015) er av FN erklært som vanntiår.  Tema for årets vanndag er bærekraftig utvikling. 
 
·         Norge er blant de landene i Europa som bruker mest vann pr innbygger. Vi bruker ca 230 liter vann i døgnet.  København ligger på ca 110 liter per person. Vi bader, dusjer, pusser tenner og trekker i snora. Vi spyler bilen og fortauet, og vanner plenen.
·         Kvinner i Afrika går i gjennomsnitt 6 kilometer per dag for å hente vann
 
·         På 1780-tallet utgjorde brønner en vesentlig del av vannforsyningen i byene. Dette ble sosiale møtepunkter i byene. Utover siste halvdel av 1800-tallet fikk norske hjem innlagt vann.
 
·         Det finnes ulike typer vann: saltvann, ferskvann, overflatevann, grunnvann. Her i Norge har vi mye overflatevann, og det er så rent at vi kan drikke det. Andre steder i verden, som i Afrika, er det nødvendig å bruke grunnvann som drikkevann. Derfor er det viktig å blant annet bygge brønner, slik at tilgangen til drikkevann øker.
·         I Senegal dør hvert tiende barn blant annet på grunn av mangel på rent drikkevann. Egentlig er det nok drikkevann til alle på jorden, men det er ujevnt fordelt – og ikke alle har tilgangen de behøver.
 
·         I dag lever ca 20 prosent av jordens befolkning, det vil si 780 millioner mennesker, uten tilgang til rent vann.
 
·         Slik kan du redusere vannforbruket
·         Bruk sparedusj. Når vi dusjer i vanlig dusj bruker vi opptil 22 liter vann i minuttet. Med sparedusj synker forbruket til 7,5 liter vann i minuttet.
·         Fyll oppvaskmaskin og vaskemaskin før du setter dem i gang. Da sparer du både vann og utslipp av såperester.
·         Berøringsfrie armaturer blir stadig vanligere også i boliger. Slike batterier er hygieniske, og bidrar til redusert vannforbruk.
·         Saml opp regnvann for vanning av plen og blomster i krukker. Mange nordmenn vanner plenen for å hold den pen.  En hagespreder med normalt trykk som står på i 3-4 timer tilsvarer et vannforbruk på 2500-3000 liter. Plenen behøver ikke vannes, den klarer seg selv, men blomster i krukker og kar må ha vann. En mulighet er å bruke tønner under takrennene for å samle opp regnvann.
·         For hver liter rent vann som renner fra springen, renner det ut en liter vann på veien. Det vil si at når vi bruker mellom 160 og 200 liter vann per person, per dag – er det egentlige vannforbruket på nesten 400 liter. Steng av kranen istedenfor å la vannet renne. For eksempel når du pusser tenner.
Kilde: Rørentreprenørene Norge
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.