Vestvedtak vil redde liv

0
223
rikke lind 6
Stortingets næringskomité kom i går med innstilling om at det skal innføres påbud om bruk av redningsvest i motoriserte fritidsbåter opptil 8 meter.  

– Jeg er veldig glad for at næringskomiteen viser mot og tar ansvar for sjøsikkerheten. Nyheten mottas med stor glede og entusiasme blant våre 46 redningsskøyter og alle oss andre i Redningsselskapet, sier generalsekretær Rikke Lind.

Redningsselskapet har en god dialog med myndighetene om beredskapen og sjøsikkerheten, og deltok blant annet i arbeidsgruppen til sjøfartsdirektoratet som i april 2012 la frem ”Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt.” Denne konkluderte blant annet med at det bør innføres påbud om bruk av flyteutstyr i åpne fritidsbåter underveis.

– Sammen med Kongelig Norsk Båtforbund, politi, sjøfartsdirektoratet og mange andre aktører har vi i flere år argumentert for at det må innføres påbud om bruk av redningsvest. Derfor håper vi Stortinget nå vil følge opp næringskomiteens positive innstilling med enstemmighet i saken, sier Lind.

– I 2013 omkom 34 mennesker i fritidsbåtulykker. 27 av de omkomne brukte ikke redningsvest. Påbud om bruk av redningsvest vil derfor være avgjørende for å redde flere menneskeliv, avslutter Lind.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.