Vi plages mest i rygg og nakke

0
542
rygg og nakke

Folkehelseinstituttet la nylig fram sin rapport om sykdomsbyrden i Norge. 

 

Rygg og nakke

– Muskel- og skjelettlidelser er en formidabel folkehelseutfordring. Regjeringen må satse mye mer på forebygging, og på tidlig behandling og rehabilitering av mennesker som lever med dette, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

– Lidelsene rammer svært mange mennesker, og reduserer deres livskvalitet, aktivitetsnivå og deltakelse i arbeidslivet, understreker Hatlebrekke, som er opptatt av konsekvensene for samfunnet av det rapporten viser er et alarmerende omfang av korsrygg- og nakkesmerter.

 

Dyre helseplager

– Muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet vårt enorme summer, over 70 milliarder i året. Det er derfor på høy tid at helsemyndighetene trapper opp kampen på dette området. Ikke bare gjennom ord, men også gjennom økte bevilgninger til effektive forebyggings- og behandlingstiltak.

Hatlebrekke mener at arbeidet krever høy kompetanse på spesifikk, tilpasset behandling, med grunnlag i en god forståelse av årsakene til plagene folk sliter med, som ofte er sammensatte. Dette krever også god samhandling mellom fysioterapeuter og annet helsepersonell.

 

Savner tiltak fra regjeringen

– Fysioterapeuter har høy kompetanse når det gjelder forebygging og behandling av disse lidelsene. I dagens kommunehelsetjeneste arbeider det 4300 fysioterapeuter med driftsavtale, som behandler rundt 450 000 mennesker hvert år. Likevel opplever altfor mange pasienter ventetid på opptil seks måneder for å komme til behandling. En intensivert kamp mot muskel- og skjelettlidelser krever derfor at kommunene styrker fysioterapitjenesten, fortsetter Hatlebrekke, som legger til:

– Foreløpig har regjeringen ikke iverksatt noen tiltak som bedrer situasjonen for denne pasientgruppen.

 

Stor og sårbar gruppe

– Mennesker som får langvarig helsetap på grunn av muskel- og skjelettlidelser, utgjør en stor og sårbar gruppe. Jeg mener at Norge har et stort potensial for å forebygge bedre, behandle og rehabilitere flere, og oppnå betydelige samfunnsøkonomiske gevinster gjennom dette. Det krever at ressursene i større grad styres mot områdene som betyr mest for flest mennesker når det gjelder livskvalitet og samfunnsdeltakelse, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.