Vi spiser piller for 4100 kroner hver

0
164

– Det var en kraftig vekst i omsetningen av reseptpliktige legemidler i 2014, sier Oddbjørn Tysnes ( bildet ), direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Svak krone bak omsetningsvekst

– Sykehusapotekene har i flere år hatt en markert vekst, men i 2014 var veksten svært sterk også for primærapotekene. Det skyldes ikke en spesielt sterk økning i legemiddelforbruket i Norge, men i hovedsak en generell økning i legemiddelprisene på grunn av valutakursene. En svak norsk krone fører til at utenlandske varer, som legemidler, blir dyrere. Det er staten som fastsetter legemiddelprisene fra år til år. Når kronen styrker seg igjen, vil prisstigningen bli reversert. I tillegg til svak krone, har det i 2014 vært en sterk økning i salget av dyre legemidler. Fra 2010 til 2014 har for eksempel salget av legemidler som koster mer enn kr 2 000 per pakning økt med over 50 prosent, sier Tysnes.

Staten dekker 68 prosent

Det ble omsatt legemidler på blå resept for 10 297 millioner kroner i 2014, en økning på 7,0 prosent fra året før. Av dette dekket folketrygden 9 220 millioner kroner, mens pasientene selv dekket i underkant av 1 100 millioner kroner.

59 prosent av reseptene er blåresepter, der folketrygden tar det meste av regningen. 39 prosent var hvite resepter, der kunden betaler selv. De resterende reseptene er blant annet veterinærresept og resepter der helseforetakene betaler (H-resept).

I gjennomsnitt kostet hver nordmanns legemiddelbruk 4 114 * kroner i fjor. Figur 1 viser hvem som betaler for legemidlene. Som man ser av figuren dekker staten, gjennom sin andel av blåreseptordningen, ordresalg til sykehus og H-reseptordningen (finansiert av helseforetakene), 68 prosent av utgiftene til reseptpliktige legemidler. Staten dekker med andre ord ca. 2 800 kroner av de 4 114 kronene.

Total omsetning i apotek 2014, fordelt på varegrupper.

  2014 mill. kr inkl. mva % endring 2013-14 Prosentandel av total
Reseptpliktige legemidler 19 055                    9,8                  67,5
Reseptfrie legemidler 2 322                    4,7                    8,2
Andre varer 6 837                    8,1                  24,2
Totalt 28 214                   9,0                100,0

* Alle tall gjelder omsetning gjennom apotek. Legemiddelsalg gjennom andre kanaler er ikke inkludert

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.