Vi spiser stadig mindre sjokolade

0
350

– Tallene viser at gjennomsnittsnordmannen spiser mindre godteri enn før. Siden 2007 har det vært en gradvis nedgang i forbruket og i fjor en relativt stor nedgang, sier Dag Kjetil Øyna, leder i Norske Sjokoladefabrikkers forening.

Vi spiser stadig mindre sjokolade

Tall fra Helsedirektoratet viser samme trend i sukkerforbruket.

– Siden 1999 har gjennomsnittlig sukkerforbruk blitt redusert med 16 kilo per person. Vi ser en “all time low” for totalforbruket av sukker, sier Øyna.
For mer informasjon ta kontakt med Dag Kjetil Øyna, daglig leder i Norske sjokoladefabrikkers forening, tlf. 913 69 561

http://www.nhomatogdrikke.no/getfile.php/Sjokolade/%C3%85rsstatistikk%202014.pdf

Fakta om tallene

Hvert år presenterer Norske sjokoladefabrikkers forening årsstatistikk for sjokolade- og godteriforbruket i Norge. Tallene er basert på månedlige innrapporteringer fra samtlige produsenter, på statistisk sentralbyrås (SSB) produksjons-, import- og statistikktall, samt Toll- og avgiftsdirektoratets tall over innbetalt sjokolade- og sukkervareavgift.

SSBs tall viser forbruk per capita på 14,1 kilo, reduksjon fra 2013 på 3,2 prosent

TADs tall over innbetalt avgift viser 12,77 kilo, reduksjon fra 2013 på 4,8 prosent

Tradesolutions tall (totalforbruket målt på en annen måte) viser reduksjon på 3,1 prosent mens befolkningsveksten har vært på vel 1 prosent

Alle disse viser også en nedadgående trend fra 2007 (toppår) til 2014.

TADs tall er nå tilbake under 2002-nivå. (SSB tilbake til 2004)

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.