Viktig antibiotikum stoppet

0
107
antibiotikum

Legemiddelfirmaet Hospira har stanset salget av meropenem fra grossist i Norge. Årsaken er svindel med råstoffer fra Kina. Dersom grossistene ikke får tak i meropenem fra andre produsenter, kan det gi en alvorlig mangelsituasjon, opplyser Legemiddelverket.

 

Viktig atibiotikum

Meropenem er et viktig antibiotikum til behandling av alvorlige infeksjoner i akutt- og intensivmedisin. Det brukes blant annet ved lungebetennelse, kompliserte infeksjoner i huden og mage/tarm, infeksjoner i samband med fødsler og akutt hjernehinnebetennelse.

Legemiddelgrossistene vil gjøre sitt ytterste for å skaffe meropenem fra andre produsenter. Dersom det oppstår mangel kan det i verste fall bli nødvendig å prioritere hvilke pasienter som skal få behandling.

 

Utenlandske pakninger

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut meropenem i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 1. november 2015. Vedtaket er per 4. desember 2015 forlenget til 1. februar 2016.

 

Råd til sykehus

Begrens bruken av meropenem mest mulig og gi legemidlet kun til pasienter som har absolutt behov for dette legemidlet.

Andre antibiotika bør brukes så langt råd er. Alternativer kan blant annet være ertapenem (Invanz) og imipenem/cilastatin (Tienam). Infeksjonsmedisinsk ekspertise bør eventuelt rådspørres, opplyser Legemiddelverket.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.