Vil forhindre metadon på avveie

0
136
– Det er særlig to tiltak vi mener er viktige for å bedre ordningen og redusere faren for overdoser relatert til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det må sikres at flere LAR-pasienter inntar legemidlene under oppsyn av helsepersonell, og det må etableres en nasjonal takst for jobben som gjøres med å påse at pasienten selv tar legemiddelet, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen. Han deltok i Stortingets høring om et representantforslag om en gjennomgang av LAR-ordningen i Norge.
Ved å følge hovedregelen om at inntak av LAR-legemidler skal gjøres under oppsyn av helsepersonell kan man raskt og med relativt små ressurser få til en reduksjon av metadonrelaterte dødsfall. Apotekene kan raskt innføre oppsyn med inntaket til langt flere LAR-brukere, skriver Apotekforeningen i et notat til høringen.

– En slik innsats gjør at det også blir viktigere at LAR-utlevering får en offentlig takst, slik at man unngår usikkerhet og store forskjeller. Brukernes interesseorganisasjon proLAR, helseforetakene og apotekene etterlyser alle nasjonal takst, forteller Tysnes. Statens Legemiddelverk, Helsedirektoratet og Apotekforeningen overleverte til Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 en rapport som anbefalte nasjonale takster. – Likevel har det ikke skjedd noe som helst med saken, sa Tysnes til Stortingets helse- og omsorgskomité.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.