Vil ikke lagre ubefruktede egg

0
115

Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev kan forlenge kvinners reproduktive alder med flere tiår. Slik lagring er ifølge dagens bioteknologilov kun tillatt for kvinner som oppfyller kriteriene for å få assistert befruktning, eller kvinner som skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten.

Se kriteriene for assistert befruktning.

Flertallet (ni medlemmer) mener at å tilby slik lagring uten medisinske årsaker kan bidra til en uønsket teknologisering av biologiske prosesser, og at graviditet i større grad blir sett på som noe som kan tilpasses, utsettes og nedprioriteres. De mener det er sannsynlig at et slikt tilbud kan skape økt press mot unge kvinner fra arbeidsgiver eller andre om å utsette graviditet. De mener i tillegg at det er uheldig å utvide det kommersielle markedet knyttet til menneskelig reproduksjon.

Et mindretall på seks medlemmer mener dette bør tillates for alle kvinner, men som en brukerbetalt tjeneste, og ikke som et tilbud betalt av det offentlige. Mindretallet legger vekt på at mulighetene for en senere bruk av eggene er begrenset til de som kvalifiserer for assistert befruktning. De mener imidlertid at det bør innføres en absolutt øvre aldersgrense for assistert befruktning med fryste egg, dersom slik lagring blir tillatt.

Et enstemmig råd foreslår samtidig at tilgangen på lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev av medisinske årsaker skal utvides, slik at tilbudet også omfatter kvinner med sykdommer som kan føre til tidlig tap av befruktningsdyktighet.

Les hele uttalelsen.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.