Visste du dette om e-sigaretter?

0
125
e-sigaretter
Studier gir gode utslag for e-sigaretter

Om e-sigaretter:

1.Damp inneholder opp til 450 ganger færre toxiner enn røyk.
I en fersk studie har forskere funnet ut at damp fra e-sigaretter inneholder 450 ganger mindre giftstoffer enn tobakksrøyk.
Kilde: tobaccocontrol

 

2. Inhalert damp er ikke mer farlig enn vanlig inneluft.
I en studie fra Science Direct har forskere analysert flere luftprøver for å finne ut om damp fra e-sigaretter er giftige.
De fant ut at vanlig sigarettrøyk er 1500 ganger mer kreftfremkallende enn damp fra e-sigaretter. Videre fant de at damp fra elektroniske sigaretter ikke utgjorde noen større risiko med hensyn til giftstoffer enn vanlig romluft.Kilde: Science Direct

3. Barn løper større risiko for forgiftning av vanlige husholdningsprodukter og kosmetikk enn fra e-sigaretter
Flere artikler har hevdet at e-sigaretter burde forbys siden de kan sette barn i fare for å bli forgiftet. Undersøkelser tyder på det motsatte:
For eksempel viser denne rapporten fra USA at barn svært sjelden blir forgiftet av e-sigaretter eller væsker i tilknytning til de elektroniske sigarettene. Derimot er den største risikoen i hjemmet rengjøringsmidler og kosmetikk!

 

4. Eksperter vet at e-sigaretter hjelper med røykeslutt.
Utallige studier viser at elektroniske sigaretter er et viktig hjelpemiddel ved røykeslutt, deriblant denne norske studien.
5. Regjeringsstøttede studier viser e-sigaretter er et effektivt hjelpemiddel til å stumpe røyken.
USA ligger litt foran oss på flere områder. Nylig har en vitenskapelig studie fra “The National Center for Biotechnology Information” vist at e-sigaretter kan være det største fremskrittet når det gjelder å redusere tobakksrelaterte sykdommer på flere tiår.

 

Advarsler fra norske helsetopper:

 

Tom K. Grimsrud overlege, kreftforsker og Tore Sanner professor em. synes det er minst fire gode grunner til å regulere e-sigaretten strengt. I et leserinnlegg i Aftenposten skriver de to:

 

” Det er relativt få og usikre tegn på nytteverdien av elektroniske sigaretter, mens holdepunktene for mulige skadevirkninger er mange.

Når det kan synes som ungdom er spesielt tiltrukket, bør myndighetene være strenge når de skal regulere e-sigaretten.

Bruken av elektroniske sigaretter har økt kraftig de siste årene. Pr. i dag er det ikke lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, men det er tillatt å importere til eget bruk.

Konsentrasjonen av nikotin varierer fra 0 (nikotinfrie e-sigaretter) til 36 mg/ml. Smakstilsetningene kan være etterligninger av tobakk, frukt og bær, sjokolade, vanilje, mynte og så videre. I 2014 fantes det omkring 500 merker og nærmere 8000 ulike smaksvarianter.

 

Gode grunner til streng regulering:

  1. Bruken av e-sigaretter kan føre til at røyking igjen normaliseres og at nedgangen i andelen røykere stopper opp. Mange synes det er bekymringsfullt at brukere av e-sigaretter også rekrutteres blant aldrirøykere og tidligere røykere.
  2. Blant aldrirøykere som e-sigaretten appellerer til, er det særlig mange unge. Dersom e-sigarettene blir fritt tilgjengelige, kan vi få en kraftig økning av unge brukere med nikotinavhengighet og røykelignende adferd.
  3. Det er fare for dobbeltbruk ved at brukere beholder eller kutter ned på de tradisjonelle sigarettene, og bruker e-sigaretter som tillegg, i den tro at det er gunstig. Imidlertid er det bare full røykeslutt som for alvor reduserer sykdomsrisikoen. Med mindre e-sigaretter er et steg på veien mot å bli tobakksfri, slik røykeplaster og tyggetabletter gjerne er, kommer e-sigaretten neppe til å ha nevneverdig effekt på sykdomsrisikoen.
  4. Selv om nikotin i seg selv ikke er ansett som kreftfremkallende, tyder nyere studier på at det kan bidra til kreftutvikling og forverre alvorlighetsgraden av kreftsykdommen. Brukere av tobakksprodukter som sigaretter og snus har redusert effekt av kreftbehandling, og de har dårligere prognose. Nikotin er en sannsynlig medvirkende faktor i dette bildet. Det kan ta flere tiår før slike langtidseffekter av e-sigaretter kan avdekkes.

Viktigst å begrense bruken blant unge

Vi mener det absolutt viktigste moment er å begrense og forhindre rekrutteringen av unge brukere. Her er det en parallell mellom e-sigaretter og snusbruk. Det har vært en klar nedgang i andelen røykere de siste årene, men samtidig synes andelen daglige tobakksbrukere i aldersgruppen 16–24 år faktisk å ha økt fra 2003 til 2013. Årsaken er den kraftige økningen i snusbruk.

I tillegg ser vi at mange som starter med snus begynner å røyke senere i livet. En ny svensk undersøkelse viser at ungdom som hadde prøvd snus da de var 12–13 år gamle, hadde 3,4 ganger høyere risiko enn andre for å være røykere da de var 17–18 år.

Det er nærliggende å tenke seg at nikotinavhengighet har spilt en rolle her. I lys av dette må vi anta at ungdom som begynner med e-sigaretter, er i risikosonen for senere å begynne å røyke.

Kraftige virkemidler, som røykeloven, har ført til endrede røykevaner og røykeslutt – og vi tror vi allerede ser effektene av dette, blant annet ved at lungekrefttallene forhåpentlig er i ferd med å snu,”  skriver de to i leserinnlegget.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.