Vitaminer ikke lenger legemidler

0
123
vitaminer, legemidler

Fra 1. oktober 2015 ble det forbudt å privatimportere legemidler til Norge. Forbudet gjaldt også for vitaminer som var klassifisert som legemidler. Dette var produkter med et høyere innhold av vitaminer enn det Mattilsynet hadde satt som grensen for kosttilskudd.

 

Opphever vitaminklassen

Helse- og omsorgsdepartementet opphever nå klassifiseringen av vitaminer som legemidler slik at disse ikke rammes av de nye reglene for privatimport. Vitaminer blir nå regulert som næringsmidler.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, understreker at folk fortsatt må være forsiktige med hva de handler.

– Kosttilskudd kan forstyrre virkningen av legemidler og de som bruker legemidler bør alltid diskutere bruk av kosttilskudd med legen sin, sier Madsen.

 

Godkjente legemidler

Det blir ingen endringer for vitaminprodukter som har markedsføringstillatelse og er godkjent som legemidler i Norge. Disse vil fortsatt klassifiseres som legemidler.

Det er fortsatt ikke tillatt å bruke medisinske påstander i markedsføringen av vitaminer. Alle produkter som har medisinske påstander reguleres som legemidler, og er dermed omfattet av regelverket for privatimport.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.