Vold mot gravide

0
292

vold mot gravide 1På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet oppdatert retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet vold mot gravide. Retningslinjen anbefaler at helsepersonell åpner opp for temaet vold i nære relasjoner så tidlig som mulig i svangerskapet som del av etablert god klinisk praksis.

Vold i nære relasjoner skal håndteres tilsvarende som andre temaområder helsepersonell rutinemessig inviterer gravide til å snakke om. Med begrepet «vold» menes i denne retningslinjen både fysisk, psykisk og seksuell vold.

Utsatt situasjon

Formålet med å snakke med kvinner om de opplever vold og overgrep, er å kunne hjelpe de som er i en utsatt situasjon. Helsepersonell skal på en ydmyk og empatisk måte snakke med alle gravide om erfaringer med vold. Der det blir avdekket erfaringer vil helsepersonell i samråd med kvinnen henvise til riktig oppfølging.

Å være gravid og bli utsatt for vold i hjemmet er en stor belastning, både for helse og livskvalitet hos den gravide og det ufødte barnet. Kvinner som opplever vold i hjemmet har økt risiko for nedsatt livskvalitet, skader og død. Vold bør derfor tematiseres så tidlig som mulig i svangerskapet.

Tverrfaglig samarbeid

Helsepersonell må vurdere hvilke samarbeidspartnere som er nødvendig for tverrfaglig samarbeid når det avdekkes at kvinnen blir eller har blitt utsatt for vold. Aktuelle instanser kan for eksempel være fastleger, jordmor, helsesøster, gynekolog, psykolog, politiet, barnevern, krisesenter, familievernkontor, Alternativ til vold og/eller landsforeningen for voldsofre.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.