Zoonoser – mellom dyr og mennesker

0
339
zoonoser
zoonoser

Zoonoser; Tidligere økte forekomsten år for år, men nå ser det derimot ut som om antall tilfeller har stabilisert seg og tallene for 2013 er på samme nivå som for 2012.

Sykdommene beskrevet i rapporten forårsakes av ulike typer smittestoff (agens) som bakterier, virus, sopp, parasitter og prioner.

Rapporten er utarbeidet av EUs mattrygghetsorgan (EFSA) og Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC). I zoonoserapporten fra EFSA og ECDC for 2013 er også tallene fra Norge med.

Zoonoser hyppigst i Europa

Antallet rapporterte Salmonella-tilfeller fortsetter å synke for åttende året på rad.Campylobacter er nå den zoonosen som forårsaker flest sykdomstilfeller i Europa, men det er Salmonella som fremdeles er opphav til de fleste rapporterte næringsmiddelassosierte sykdomsutbruddene.

– Til tross for nedgangen i antall humane tilfeller av campylobacteriose er infeksjonen fremdeles den hyppigst rapporterte zoonosen i Europa, og det er nok litt for tidlig å si om dette er begynnelsen på en nedadgående trend eller ikke, sier rådgiver Solveig Jore i avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

Bakterien Campylobacter kan forårsake sykdom med diaré og feber, og finnes oftest i kyllingkjøtt.

Viktig med overvåkning

Antallet registrerte humane tilfeller av salmonellose fortsetter å synke. Denne nedgangen skyldes i hovedsak kontrollprogrammer som EU-kommisjonen og medlemslandene har etablert for Salmonella hos fjørfe.

De fleste medlemslandene oppfylte sitt mål om reduksjon av Salmonella infeksjoner i fjørfepopulasjonen.

Salmonella, som typisk forårsaker sykdom med feber, magesmerter og diare, blir oftest funnet i kjøttprodukter fra fjørfe.

– Det er likevel viktig å fortsette å overvåke og kontrollere forekomsten av bakterier i matkjeden for å redusere risikoen for smitte til mennesker selv om trendene nå i hovedsak peker nedover, understreker Solveig Jore.

Kan gi blodig diare

Trenden for antallet rapporterte humane tilfeller av Listeriose og toksin-produserende Escherichia coli (VTEC/STEC) går imidlertid opp. VTEC/STEC-infeksjon kan gi blodig diaré og i verste fall nyresvikt. Bakterien ble oftest funnet i storfe og kjøttprodukter fra storfe.

I 2013 økte antallet humane tilfeller av Listeriose i Europa med 8,5 % i forhold til i 2013, og for femte år på rad fortsetter antall registrerte humane tilfeller å øke. Infeksjonen gir vanligvis ingen symptomer eller gir en mild influensaliknende sykdom.

Imidlertid kan sykdommen forårsake abort hos gravide og hjernehinnebetennelse (meningitt) samt blodforgiftning (sepsis) og andre livstruende komplikasjoner hos eldre og personer med svekket immunitet. Forekomsten av Listeriose er spesielt høy hos eldre over 74 år.

Listeriose forårsakes av bakterienListeria monocytogenes og denne bakterien ble hyppigst funnet i spiseklare fisk- og kjøttprodukter som for eksempel røkt laks/ørret og oppskjært skinke.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.