Siste innlegg

Ny frikortgrense fra 2022

1.januar 2022 ble frikortgrensa hevet for egenandeler til helsetjenester og medisiner. Økningen er på 461,-. Opp fra 2460,- til 2921,-. Dette betyr mer helseutgifter for de som trenger det.

Tidligere var det to egenandelstak:

 • Nummer 1 som dekket lege, psykolog, sykehusopphold, prøver hos laboratorier og røntgen, medisiner og næringsmidler (f.eks. næringsdrikker )
 • Nummer 2 som dekket dekket fysioterapi, tannsykdommer samt rehabiliteringsopphold og behandlingsreiser til utlandet.

1 januar 2021 ble disse to egenandesltakene slått sammen til kr 2460.-

Dette betydde store summer å spare for de av oss som hadde hatt bruk for tjenester under begge.

Hva er frikort og hvordan brukes det?

9 ting du bør vite om frikort/egenandel akkurat nå :

 • Frikortet er nå digitalt, og om du ikke har aktivt reservert deg mot automatisk registrering av egenandeler får du automatisk frikort når du har nådd egenandelstaket på kr 2921.-
 • Frikortet ligger tilgjengelig digitalt for apotek, behandlere og andre som inngår i frikortordningen til staten.
 • Det er ikke alltid lett å holde oversikten over hvor mye man har betalt i egenandeler, spesielt ikke om man har flere ulike behandlere. Dette kan sjekkes på Helsenorge.no. Her vil du få oversikt hvor hvor mye du har betalt og til hvem.

Det som regnes med i grunnlaget for frikort er godkjente egenandeler fra:

 • lege
 • medisiner, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.
 • Fysioterapibehandling
 • psykolog
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorier og røntgeninstitutt
 • noen former for tannbehandling
 • pasientreiser
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har en driftsavtale med et regionalt helseforetak ( RHF)
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet HF

Har du krav på automatisk frikort?

Noen personer får automatisk frikort og slipper derfor egenandel. Dette gjelder blant annet:

 • barn under 16 år
 • minstepensjonister
 • personer som har supplerende stønad (personer som har fylt 67 år og som har liten/ingen alderspensjon pga kort botid i landet.
 • personer med yrkesskade (vedtak fra Helfo)

Egenandel

 • For at en egenandel skal kunne telle med i frikortopptjeningen må visse vilkår oppfylles:
 • Behandleren må ha nødvendig autorisasjon/ kompetanse for ønsket behandling.
 • Egenandelen må følge av fastsatt takst for behandlingen
 • For fysioterapeuter, leger og psykologer som er privatpraktiserende må det foreligge en godkjent avtale med kommune eller helseforetak
 • Dersom man har en kronisk sykdom eller tilstand som krever behandling i minst tre måneder i løpet av et år  kan man få dekket både medisiner, næringsmidler og annet medisinsk forbruksmateriell innunder frikortsystemet.
 • Legen kan skrive ut blå resept på medisiner eller annet medisinsk utstyr som allerede er forhåndsgodkjent
 • Trenger man medisiner og eller medisinsk utstyr som ikke er definert som forhåndsgodkjent kan legen din søke i form av en individuell søknad om å få dette på blå resept.
 • Man kan også få dekket medisiner på blå resept i utlandet, om man da bor eller studerer i EU/ EØS- ømråder.
 • Reiser til og fra behandling teller med i frikortordningen for helsetjenester, men for å få dette registrert må man selv sende søknad. Dette gjør du til Pasientreiser på Helsenorge.no
Maxi-taxi med regnr som frakter pasient i rullestol.